AZURA GPC Cleanup System 771101114

azura_gpc_cleanup[1]

Max. flow rate : 10 ml/min
Injection : manual injection
Fractionation : multi-position valve
Detector : Variable single wavelength detection UV/VIS
System type : Compact
Software : Mobile Control

In accordance with established methods to determine pesticide residues

Method 984.21 – AOAC international
SW-846 Method 3640A – US Environmental Protection Agency
AEN 12393 and EN 1528 – European Standard
L 00.00-34 Method in accordance with §64 LFGB (formerly § 35 LMBG) Czytaj dalej

Kolektor frakcji LABOCOL Vario-4000

a591022_fraction_collector_labocol_20170509

           for 1/16″ or 1/8″ tubing

      The LABOCOL Vario-4000 fraction                     collectors are   characterized by their                 small  dimensions combined with an                 optimal space utilization. The open                     system without limitation of the fractions           and vessel sizes can be tailored to                     individual needs. The fraction collectors of         the LABOCOL Vario-4000 series offer the         corresponding program for each                         application and are flexible to handle.                The versatile application possibilities  make the Vario-4000 series ideal for use in research and development as well as in production. The individual Vario-4000 models differ in the base area and the flow rate range. Vials are placed in appropriate racks on a total floor area 30 x 50 cm (width x depth). Different rack types are available, which are specified under rack types. The fractionating surface provides space for three different racks. The diverter valve for 1/8” tubing decides between fraction and waste.

Zmiany w polityce prywatności.

Szanowni  Państwo,

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku  ustawy, realizującej wymogi ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)  oraz  uchyleniem dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Knauer- Polska mgr inż. Iwonna Rucińska z siedzibą przy ul. Chrościckiego 19, 02-404 Warszawa.

Państwa dane osobowe wykorzystywane są przez nas w celu świadczenia usług, przesyłania ofert, zawierania umów, realizacji zleceń oraz w wypadku wyrażenia zgody w celach marketingowych. Dane nie podlegają profilowaniu.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub będą: firma KNAUER GmbH, odpowiednie urzędy i organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania tych danych, a także podmiot prowadzący obsługę księgową firmy.

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich, a także (w wypadku udzielenia zgody) wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Jeśli chcą mieć Państwo informacje na temat produktów firmy KNAUER, najnowszych promocjach i nowościach aparaturowych prosimy o wypełnienie krótkiego formularza. Jeśli nie jesteście Państwo zainteresowani tego typu wiadomościami prosimy o krótką informację na adres: info@knauerpolska.pl

Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych przed ich zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zachęcamy do wypełnienia formularza i zapoznania z naszą ofertą.
Pozdrawiamy.


Odnośnik do formularza: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą oraz przepisami RODO.