Osmometr Semi-Micro K-7400S nr kat.: A0006AC

dk-7400_presse[1]o oznaczania osmolalności roztworów biologicznych. Oznaczanie odbywa się za pomocą pomiaru temperatury zamarzania badanej próbki. Przyrząd w pełni automatyczny stosowany do rutynowych analiz krwi, moczu, płynów ustrojowych oraz płynów infuzyjnych.

Jest bardzo prosty w obsłudze. Wymaga dwupunktowej co najmniej kalibracji: 0mOsmol/kg oraz 400mOsmol/kg. Zakres pomiarowy aparatu: 0-2000mOsmol. Opcjonalnie może być wyposażony w drukarkę.

Czytaj dalej