Kontakt

KNAUER POLSKA                   KNAUER POLSKA

Mgr inż. Iwonna Rucińska      Dr inż. Witold Ryttel

NIP: 521-053-42-59
REGON: 011951586

HPLC SERVICE

Mgr inż. Paweł Harasim

NIP: 527-129-37-84
REGON: 017171091

ul.Chrościckiego 19                   ul.Chrościckiego 19              ul.Chrościckiego 19
02-404 Warszawa                     02-404 Warszawa                 02-404 Warszawa
tel.: +48 531 539 173               tel.: +48 531 539 173
fax: +48 531 539 173               fax: +48 531 539 173
kom.:+48 603 398 699             kom.:+48 605 423 533
 serwis: +48 601 945 265
E-Mail: info@knauerpolska.pl
www.knauerpolska.pl