Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą oraz przepisami RODO.

Firma / Instytucja: Wydział:
Katedra / Zakład:
Tytuł: Imię*: Nazwisko*:
E-Mail*: Telefon: Faks:
Adres:
Kod: Miasto: Kraj:
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Knauer Polska zgodnie z Ustawą i RODO, w celach marketingowych dotyczącą w szczególności oferowanych produktów i promocji, w następującym zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy/zawodowy, adres i dane miejsca pracy, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, w tym na przesyłanie informacji handlowych na podane dane kontaktowe.* Pola wymagane.


Administratorem Państwa danych osobowych jest Knauer Polska z siedzibą przy ulicy Chrościckiego 19, 02-404 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (dalej jako „Ustawa”) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”) w celach marketingowych dot. w szczególności oferowanych produktów i promocji i na okres wykonywania ww. czynności marketingowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a) i f) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą oraz prawnie uzasadnione cele administratora danych). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych (GIODO). Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez zestawianie podanych lub zaznaczonych przez Państwa w niniejszym dokumencie/formularzu cech i właściwości w celu doboru odpowiedniego środka komunikacji oraz zakresu Państwa zainteresowania produktami oferowanymi przez Administratora, konsekwencją takiego przetwarzania będzie automatyczne dokonywanie wyboru ścieżki komunikacji, w tym sposobu prezentowania Państwu oferty handlowej, a także automatyczny dobór zakresu tej oferty zgodnie z danymi profilu. Dane kontaktowe do Administratora Danych: info@knauerpolska.pl